Regulamin sklepu internetowego Lamico.pl obowiązujący od dnia 17.10.2023r.

 • 1. Kontakt
 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę:

P.P.H. LAMICO s.c.

Duchnów, ul. Wspólna 178, 05-462 Wiązowna

NIP: 5322012514

REGON: 142307889

zwaną dalej „Sprzedawcą”.

 1. Obsługa Sklepu jest do Państwa dyspozycji w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 16.00.
  e-mail: biuro@lamico.pl,  tel. Tel: + (48) 22 789 04 62, + (48) 508-511-666 (opłata za połączenie według taryfy operatora)
 • 2. Przedmiot działalności

Sklep internetowy (dalej jako: Sklep) prowadzi sprzedaż produktów i części do kabin sypialnych oferowanych przez P.P.H. LAMICO s.c. za pośrednictwem internetu. Sprzedaż wysyłkowa obejmuje wyłącznie terytorium EU.

 • 3. Rejestracja
 1. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane przez użytkowników zarejestrowanych, po założeniu konta lub bez rejestracji.
 2. Rejestracja użytkownika i założenie konta w Sklepie pozwala na zachowanie i dostęp do historii wszystkich dokonanych dotąd w Sklepie zakupów oraz składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych użytkownika (adresu e-mail, adresu do doręczeń przesyłki oraz wskazania sposobu płatności). Klienci Sklepu są obsługiwani w taki sam sposób, bez względu na zarejestrowanie lub brak rejestracji.
 3. Rejestracja polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie. Dzięki zarejestrowaniu i zalogowaniu się system będzie w stanie rozpoznać i zachować dane stałego użytkownika Sklepu.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Klienta lub dane firmy, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres korespondencyjny i numer telefonu. W procesie rejestracji w Sklepie Klient samodzielnie ustala i wprowadza login oraz hasło. Rejestracja wymaga zapoznania się i zaakceptowania przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Zamówienie składane bez rejestracji wymaga każdorazowego wskazania ww. danych osobowych, zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto i dokonywać za jego pośrednictwem zakupów w Sklepie. Formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz.
 6. Aby korzystać ze Sklepu, system teleinformatyczny Klienta musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: posiadać dostęp do internetu, posiadać zainstalowaną przeglądarkę Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera w aktualnej wersji, posiadać włączoną obsługę JavaScript i cookies.
 • 4. Zawarcie i realizacja transakcji w Sklepie
 1. Po wyszukaniu interesującego produktu można zobaczyć jego szczegółowy opis i wtedy zdecydować się na zakup, wskazując liczbę i cechy charakterystyczne (m.in. kolor, rozmiar) zamawianych produktów. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie, klikając na przycisk „Koszyk”.
 2. Aby dokończyć składanie zamówienia i dokonać zakupu, należy kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. W przypadku zamówień płatnych przelewem, e-mail będzie zawierał numer konta bankowego, na które należy dokonać płatności.
 3. W Sklepie istnieje możliwość zapłaty za zakupione towary:
  a) przelewem tradycyjnym;
  b) za pośrednictwem operatora płatności w formie przez niego oferowanej (szybki przelew, blik, transakcja kartą);
 4. Płatność przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub ePrzelewem oznacza, że realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę.
 5. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia oraz prawidłowego (aktualnego) i pełnego numeru telefonu. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu i/lub telefonu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia.
 • 5. Koszty wysyłki i terminy realizacji zamówień
 1. Dostępne dla danego zamówienia warianty dostawy towaru oraz koszt doręczenia przesyłki są podawane do wiadomości użytkownika każdorazowo przed złożeniem zamówienia.
 2. Kompletowanie zamówienia przez Sklep wynosi 1-2 dni robocze.
 3. Zamówienie płatne przelewem jest kompletowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Do czasu potrzebnego do skompletowania przesyłki należy doliczyć czas dostawy określony przez firmy świadczące usługi kurierskie.
 5. Stan realizacji zamówienia można sprawdzić po zalogowaniu się do Sklepu, klikając na „Moje konto”.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 • 6. Cena towaru
 1. Ceny każdego towaru w Sklepie:
  a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b) zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Ceną wiążącą za zamówiony produkt jest cena produktu podana na stronie Sklepu przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Ta sama cena uwidoczniona jest w koszyku zamówienia przy wybranym produkcie.
 3. Określenie „Najniższa cena z 30 dni” wskazane przy produkcie oznacza informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego towaru albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany towar oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, w tym wraz z kosztami wysyłki zgodnie z tabelą opłat przedstawiana jest w procesie składania zamówienia w Sklepie po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy.
 • 7. Zmiany w zamówieniu
 1. W trakcie dokonywania zakupów (przed złożeniem zamówienia), w koszyku można zmienić adres dostawy oraz adres do faktury.
 2. Aby dokonać zmian w zamówieniu (po jego złożeniu), zmienić dane do faktury bądź adres do wysyłki, należy skontaktować się z Obsługą Sklepu: biuro@lamico.pl
 3. Jeżeli zamówienie zostało już przekazane do realizacji, nie będzie możliwości dokonania zmiany adresu dostawy.
 • 8. Dowód zakupu
 1. Dowodem zakupu jest paragon lub – na życzenie Klienta – faktura w wersji elektronicznej wysłana przez firmę Lamico za pośrednictwem e-mail.
 2. Chcąc zmienić dane do faktury bądź adres do wysyłki po złożeniu zamówienia, należy skontaktować się z Obsługą Sklepu: biuro@lamico.pl
 3. W przypadku zwrotu towaru lub zmiany zamówienia, dla którego został już wystawiony dokument sprzedaży, firma wystawia dokument korygujący.
 • 9. Anulowanie nieopłaconego zamówienia

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie przelewem, Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamówienie nieopłacone w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, zostanie automatycznie anulowane, a Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

 • 10. Odstąpienie od umowy – zwrot towaru
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami, konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość i zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez konsumenta lub inną osobę wskazaną przez konsumenta.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w Sklepie może być zrealizowane w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@lamico.pl
  b) na piśmie pod adresem: P.P.H. LAMICO s.c., Duchnów, ul. Wspólna 178, 05-462 Wiązowna
 3. O zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data nadania przesyłki lub wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie trzeba podawać uzasadnienia.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.
 6. Zwracany towar po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą należy odesłać na adres P.P.H. LAMICO s.c., Duchnów, ul. Wspólna 178, 05-462 Wiązowna
 7. Forma i sposób wysyłki są dowolne, dla bezpieczeństwa rekomendujemy wysyłkę towaru przesyłką rejestrowaną. Towar należy zwrócić w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. W przypadku, gdy zwracane towary noszą ślady używania przekraczającego zwykłe zapoznanie się z ich charakterem i cechami, Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczone kwoty pomniejszone o zmniejszenie wartości towaru. W przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania towaru oferowany przez Sklep, Sprzedawca zwraca Klientowi odstępującemu od zamówienia jedynie równowartość kosztu najtańszej oferowanej przesyłki. Celem uniknięcia wątpliwości najtańszą przesyłką dostępną w Sklepie jest Paczkomat Inpost. Pieniądze zostaną zwrócone przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem operatora płatności zwrot uiszczonych kwot jest dokonywany przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 • 11. Reklamacje
 1. W razie braku zgodności towaru z umową Klientowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5A ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten ujawni się przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia towaru Klientowi, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. W razie ujawnienia braku zgodności towaru z umową w powyższym terminie, Klient może złożyć reklamację. Reklamacje można składać w wybrany sposób:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@lamico.pl
 3. b) na piśmie pod adresem: P.P.H. LAMICO s.c., Duchnów, ul. Wspólna 178, 05-462 Wiązowna
 4. Reklamacja powinna zawierać powód reklamacji (opis braku zgodności towaru z umową) oraz żądanie Klienta (naprawa, wymiana towaru na nowy). Obniżenie ceny o określoną kwotę lub odstąpienie od umowy, może nastąpić dopiero gdy:

1) Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany towaru,

2) Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił towaru w rozsądnym czasie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową,

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa naprawy lub wymiany

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

W przypadku uwzględnionego żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Klient powinien wskazać także numer konta bankowego, na który zostaną zwrócone koszty odesłania reklamowanego towaru oraz koszt towaru. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Reklamacje są rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Jeżeli w tym terminie Klient nie otrzyma informacji od Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, oznacza to, że reklamacja została w pełni uznana za zasadną, a Sprzedawca przystąpił do spełnienia reklamacji zgodnie z żądaniem Klienta.

 1. Reklamowany towar po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą należy odesłać na adres P.H. LAMICO s.c., Duchnów, ul. Wspólna 178, 05-462 Wiązowna. Koszty zwrotu ponosi sprzedawca.
 1. Strony mogą indywidualnie ustalić także inny sposób rozwiązania reklamacji, przy czym nie może być on mniej korzystny dla Klienta niż sposoby opisane powyżej.
 2. W przypadku nieuznania zasadności reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, a także w przypadku innych sporów, Klient oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:
  a) zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
  b) zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów;
  c) bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów.
 3. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 • 12. Ochrona danych osobowych
 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu, tj. zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w celu realizacji prawnych powinności spoczywających na Sprzedawcy, realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów w Sklepie oraz korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności
 • 13. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z użytkownikiem na podstawie uzasadnionej przyczyny. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
  a) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na Sprzedawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
  b) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności
  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne wpływają na treść Regulaminu lub nakładają na Sprzedawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
  c) wprowadzenie nowych funkcjonalności Sklepu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;
  d) powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia analogiczne do stosowanych w Regulaminie mogą być sprzeczne z prawem, w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w takim przypadku zmiana treści Regulaminu będzie dopuszczalna, o ile będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego użytkownika, proponowana zmiana jest na korzyść takiego użytkownika;
  e) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla użytkowników – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień;
  f) przeciwdziałanie nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu, usług elektronicznych oraz użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych osobowych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większego cyberbezpieczeństwa;
 2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca informuje użytkowników poprzez opublikowanie tej informacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy.
 4. Użytkownicy posiadający zarejestrowane konta w Serwisie, nie zgadzający się na zmianę treści Regulaminu mogą w dowolnej formie oświadczyć Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta. Konta użytkowników nie zgadzających się na zmiany Regulaminu zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.
 7. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu nie powoduje szczególnych zagrożeń innych niż typowe zagrożenia wynikające z dokonywania zakupów przez Internet.
 8. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Sklepu, korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2023r.

Shopping Cart